Aktualności Imprezy

Karmuszka najlepszym daniem pogranicza polsko-litewskiego. Festiwal kulinarny w Kowalach Oleckich


W niedzielę, 15 sierpnia 2021 roku w Kowalach Oleckich został zorganizowany Festiwal kulinarny „Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”. Jest to kolejne działanie realizowane w ramach projektu „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” prowadzonego przez Gminę Kowale Oleckie oraz Centrum Kultury Kybartai. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Realizacja wydarzenia kulturalnego miała na celu popularyzację tradycyjnych specjałów kuchni regionalnej polskiej i litewskiej, uatrakcyjnienie oferty kulturalno-turystycznej partnerów projektu, wymianę doświadczeń kulinarnych oraz integrację uczestników festiwalu. Ponadto podczas imprezy rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze danie pogranicza polsko-litewskiego. W konkursie o najlepszą potrawę lub wypiek rywalizowało ze sobą osiem specjałów kuchni regionalnej: cepeliny, babka ziemniaczana, kindziuk, karmuszka, plińce mazurskie, ser jabłkowy, pierogi drożdżowe z grzybami oraz sękacz. Zostały one przygotowane przez wystawców z Polski i Litwy, zaś publiczność zgromadzona na festiwalu pełniła funkcję jurorów, bowiem to oddane przez nią głosy pozwoliły wyłonić zwycięską potrawę. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, bowiem oddano ponad 600 głosów. Najlepszym daniem okazała się być karmuszka, na drugim miejscu uplasowały się cepeliny, zaś na trzecim babka ziemniaczana.

Uczestnicy festiwalu, oprócz degustacji przepysznych specjałów kuchni regionalnej, mogli wziąć udział w konkurencjach rekreacyjnych i animacjach dla dzieci, obejrzeć wystawę fotografii „Moje miejsce na ziemi oczami moich przyjaciół”, a także uczestniczyć we wspólnej zabawie przy dźwiękach muzyki popularnej, którą poprzedziły występy zespołów folklorystycznych.

To nie koniec emocji i atrakcji związanych z projektem „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły, bowiem jego realizatorzy po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu partnerskim, w celu omówienia kolejnych działań, które już niebawem zostaną przeprowadzone w ramach projektu.

Projekt „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły” realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 ma na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu, przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.