Z życia GCK

Mieszkańcy Kowali Oleckich bawili się na Kowaliadzie

Działanie współfinansowane ze środków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz Gminy Kowale Oleckie W niedzielę, 23 czerwca 2019 roku po raz kolejny odbyła się Kowaliada, cykliczna impreza promująca gminę, integrująca mieszkańców oraz popularyzująca zespoły oraz twórców związanych i zaprzyjaźnionych z Gminnym Centrum…

Koncert zespołu „Pro Musica Antiqua” w Kowalach Oleckich

W sobotę, 22 czerwca 2019 roku społeczność gminy Kowale Oleckie miała możliwość wysłuchania utworów najwybitniejszych światowych kompozytorów w wykonaniu zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w ramach zadania „Muzyka europejska w zabytkach i…

Małżeństwa na medal! Złote Gody w gminie Kowale Oleckie

Siedem par małżeńskich z gminy Kowale Oleckie otrzymało Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Odznaczeniami uhonorowani zostali: Jadwiga i Romuald Lucjan Brodowscy, Danuta i Józef Niesterowowie, Irena i Tadeusz Piotr Ordowscy, Halina i Jan Późniakowie,…

Koncert zespołu „Pro Musica Antiqua”

W sobotę, 23 czerwca 2018 roku społeczność gminy Kowale Oleckie miała możliwość wysłuchania utworów najwybitniejszych światowych kompozytorów w wykonaniu olsztyńskiego zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w ramach zadania „Muzyka europejska w zabytkach…

Inicjatywy lokalne w gminie Kowale Oleckie

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, oprócz realizowania cyklicznych przedsięwzięć, wiele uwagi poświęca pomysłom członków lokalnej społeczności, którzy coraz częściej dzielą się swoimi pomysłami i propozycjami. W związku z powyższym dom kultury przystąpił do projektu „Inicjatywy lokalne na piątkę z…

Moc muzycznych atrakcji i niespodzianek podczas Kowaliady

W niedzielę, 22 czerwca w Kowalach Oleckich po raz kolejny odbyła się Kowaliada, cykliczna impreza promująca gminę Kowale Oleckie w regionie i poza nim. Głównym celem przedsięwzięcia, oprócz promocji gminy, jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa jej mieszkańców oraz popularyzacja zespołów…

Konferencja poświęcona roli rodziny w kształtowaniu życia społecznego w Kowalach Oleckich

W piątek, 30 maja w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich odbyła się konferencja pt.: „Rodzina fundamentem życia społecznego”, która z jednej strony miała na celu uzmysłowienie uczestnikom przedsięwzięcia roli rodziny w życiu społecznym, z drugiej zaś ukazanie zagrożeń i…

Panie z Kowali Oleckich na VI Kongresie Kobiet

W dniach 9-10 maja 2014 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie już po raz szósty odbył się Kongres Kobiet, w którym udział wzięły kobiety z całej Polski oraz z różnych stron świata. Tegoroczny Kongres ze względu na dwie…

Obchody Jubileuszu Złotych Godów w Kowalach Oleckich

Pięć par małżeńskich z gminy Kowale Oleckie, w związku z obchodzonym przez nie Jubileuszem Złotych Godów, otrzymało medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Odznaczeniami uhonorowani zostali: Irena i Bogusław Delegaczowie, Eugenia i Wacław Szwejserowie, Krystyna…

Panie z powiatu oleckiego na V Kongresie Kobiet

W dniach 14-15 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie już po raz piąty odbył się Kongres Kobiet, w którym udział wzięły kobiety z całej Polski oraz z różnych stron  świata. Powiat olecki reprezentowała ponad trzydziestoosobowa grupa pań, które…