Folklor Imprezy

Jubileuszowy X Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Kolędniczych

W czwartek, 12 lutego w Kowalach Oleckich odbył się jubileuszowy X Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Kolędniczych, w którym udział wzięły dziecięce i młodzieżowe grupy teatralne z terenu gminy. Przedsięwzięciu od dziesięciu lat przyświecają takie cele, jak: popularyzacja amatorskich grup teatralnych w środowisku lokalnym, a także  rozbudzenie pośród uczestników wydarzenia kulturalnego zamiłowania do teatru, gry aktorskiej oraz publicznych występów.

W jubileuszowej edycji przeglądu udział wzięło aż osiem grup teatralnych, co z całą pewnością uzasadnia potrzebę realizacji podobnych przedsięwzięć. Uroczystość rozpoczął występ podopiecznych Przedszkola Samorządowego w Kowalach Oleckich. Mali artyści z przejęciem wystąpili przed tak dużą publicznością. Następnie na scenie Gminnego Centrum Kultury przedstawienia kolędnicze zaprezentowały grupy teatralne ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich, Zespołu Szkół w Sokółkach, Szkoły Podstawowej w Stożnem, Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich oraz Świetlicy Wiejskiej w Sokółkach. Wyżej wymienione zespoły zaprezentowały inscenizacje zgodne z tradycją, w których nie zabrakło gwiazdy, turonia oraz odwiecznej walki dobra ze złem. W nastrój nostalgii i zadumy publiczność wprowadzili uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kowalach Oleckich, którzy z artystycznym rozmachem zaprezentowali historię narodzin Chrystusa. Podczas przeglądu popis komicznych umiejętności dała starsza grupa teatralna działająca przy Gminnym Centrum Kultury. Młodzież zaprezentowała jasełka z przymrużeniem oka, które wywołały salwy śmiechu i aplauz publiczności.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.