Aktualności Folklor

Jubileusz 20-lecia pracy twórczej Zespołu Folklorystycznego „Jarka”

W niedzielę, 12 września 2021 roku podczas Dożynek Gminnych odbył się uroczysty Jubileusz 20-lecia pracy twórczej Zespołu Folklorystycznego „Jarka”. Członkinie zespołu oraz jego kierowniczka i założycielka Zofia Domin otrzymały życzenia oraz gratulacje od przedstawicieli lokalnych władz samorządowych, pracowników domu kultury oraz zaprzyjaźnionych zespołów ludowych. Jubilatkom wręczono także nagrody ufundowane przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Gminę Kowale Oleckie oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Następnie odbył się koncert jubileuszowy, podczas którego zaproszone zespoły za pomocą pieśni i przyśpiewek celebrowały jubileusz „Jarki”.

Historia Zespołu Folklorystycznego „Jarka”

Kultywowanie tradycji, propagowanie jej pośród najmłodszych członków lokalnej społeczności oraz zaszczepianie w nich miłości do swojej małej ojczyzny. Wyżej wymienione cele przyświecały folklorystce Zofii Domin w chwili założenia zespołu ludowego, w skład którego weszła młodzież z Kowali Oleckich i okolicznych miejscowości. Zważywszy na fakt, iż w przedsięwzięcie zaangażowane zostały osoby młode, spośród których większość miała znikomą wiedzę o kulturze ludowej i tradycjach przodków, nie było to zadanie proste do zrealizowania. Oficjalną datą powstania grupy jest 14 października 2001 roku, kiedy to odbyła się pierwsza próba nowo założonego zespołu. Do pierwotnego składu grupy należały: Marta Anuszkiewicz, Edyta Bitowska, Agnieszka Giedrojć, Katarzyna Grabowska, Katarzyna Kurmiłowicz, Alicja Liszewska, Anna Szwejser, Patrycja Czerwińska, Alicja Pietranis, Paulina Szukajtys oraz Katarzyna Szulińska.

Mimo początkowych trudności pani Zofii Domin udało się zmobilizować dziewczęta do systematycznego uczestniczenia w spotkaniach, podczas których nie tylko uczyły się one śpiewu ludowych pieśni, ale także poznawały kulturę oraz tradycje swoich przodków. Umiłowanie swojej małej ojczyzny skłoniły inicjatorkę przedsięwzięcia do tego, by nadać grupie nazwę Jarka, na cześć przepływającej przez Kowale Oleckie rzeki Jarki.

Od początku swojego istnienia grupa cieszyła się przychylną opinią jurorów, na którą zresztą jej członkinie sumiennie zapracowały. Młodzieżowy zespół ludowy zadebiutował w 2002 roku podczas XXV Międzynarodowego Przeglądu Widowisk Obrzędowych Święto Wiosny w Węgorzewie. Dziewczęta z artystycznym rozmachem zaprezentowały widowisko obrzędowe Chodzenie z Allelują, za które jurorzy przyznali im I miejsce. W tym samym roku zespół Jarka wystąpił również na Międzynarodowym Jarmarku Folkloru w Węgorzewie, podczas którego został wytypowany do reprezentowania naszego regionu na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, gdzie w kategorii „Duży Mały” wyśpiewał I miejsce. Dziewczęta swój sukces w Kazimierzu Dolnym powtórzyły w 2017 roku.  W 2007 roku zespół w tej samej kategorii wyśpiewał II miejsce. Ponadto grupa występowała na wielu festiwalach i przeglądach, spośród których należy wymienić: Międzynarodowy Festiwal Folkloru Euroregionu Bałtyk w Elblągu (III miejsce), Spotkania Folklorystyczne w Orzyszu (I miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych, wyróżnienie w kategorii „Mistrz – Uczeń”), Jarmark Twórców Ludowych w Wydminach, czy też Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych „Herody” w Węgorzewie. Uhonorowaniem pracy twórczej dziewcząt był „Złoty Jelonek” przyznany na Jarmarku Folkloru w Węgorzewie za całokształt twórczości oraz za szczególną troskę w pielęgnowaniu rodzimej tradycji. Powyższą nagrodę zespół otrzymał trzykrotnie. W 2014  i 2019 roku dziewczęta z zespołu „Jarka” wraz z paniami z  grupy folklorystycznej „Prząśniczki” wyśpiewały III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych podczas Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. W 2016 roku zespół uhonorowany został brązową odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Odznaczenie zostało przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.