Aktualności Filia Biblioteczna w Sokółkach Filia Biblioteczna w Stożnem Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich serdecznie zaprasza

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Z TERENU GMINY KOWALE OLECKIE

do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

objętym patronatem Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są do nagrania recytacji wybranego utworu poetyckiego K. K. Baczyńskiego i przesłania go wraz z Kartą zgłoszenia i oświadczeniami do Organizatora do 26.02.2021 roku.

Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są w linku poniżej oraz w sekretariacie szkoły.

Regulamin i Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji K. K. Baczyńskiego