Aktualności Filia Biblioteczna w Sokółkach Filia Biblioteczna w Stożnem Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

Gminny Konkurs Plastyczny „Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich serdecznie zaprasza

UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU GMINY KOWALE OLECKIE

do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Portret Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”
objętym patronatem Wójta Gminy Kowale Oleckie.

Konkurs jest adresowany do uczniów klas I-III. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do wykonania dowolną techniką portretu
K. K. Baczyńskiego i przesłania zdjęcia lub skanu pracy wraz z Kartą zgłoszenia i oświadczeniami do Organizatora do 26.02.2021 roku.

Regulamin oraz Karta zgłoszenia dostępne są w linku poniżej oraz w sekretariacie szkoły.

Regulamin i Karta zgłoszenia do Gminnego Konkursu Plastycznego – Portret K. K. Baczyńskiego