Imprezy SKFiR „KOWALAK”

Festyn rodzinny oraz biegi uliczne w Kowalach Oleckich

W niedzielę, 8 czerwca w Kowalach Oleckich odbył się festyn rodzinny połączony z biegami ulicznymi, których celem była popularyzacja sportu i aktywnego wypoczynku pośród rodzin biorących udział w imprezie sportowej. Działania zostały zorganizowane w ramach obchodów XVI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Rekreacji „Kowalak” przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, Uczniowskim Klubem Sportowym „Kowaliki”, Uczniowskim Klubem Sportowym „Kowalak” oraz Gminą Kowale Oleckie.

Podczas imprezy sportowej jako pierwsze odbyły się biegi uliczne z podziałem na poszczególne kategorie wiekowe. Oprócz biegów skierowanych do indywidualnych uczestników, odbyła się także wyścig, w którym udział wzięli rodzice i dzieci. Organizatorzy nie zapomnieli także o paniach i specjalnie dla nich zorganizowali wyścig nordic walking. W kategorii wiekowej klas I-III szkoły podstawowej i młodsi w grupie dziewcząt na najwyższym stopniu podium stanęła Julia Szymanowska, drugie miejsce zajęła Karolina Czerwińska, zaś trzecie Amelia Witkowska. W grupie chłopców jako pierwszy na metę przybiegł Hubert Dziewulski, drugi był Kacper Bernatowicz, zaś trzeci Błażej Bielewicz. W kategorii wiekowej klas IV-VI szkoły podstawowej w grupie dziewcząt pierwsze miejsce wywalczyła Katarzyna Cieślukowska, na drugim stopniu podium stanęła Martyna Nowak, zaś na trzecim Klaudia Jankowska. W grupie chłopców najszybciej na metę przybiegł Sebastian Czerwiński, drugie miejsce przypadło w udziale Dawidowi Dorohońce, zaś trzecie Kamilowi Kowalewskiemu. W kategorii wiekowej klas I-III gimnazjum na najwyższym stopniu podium stanęła Anna Skorupska, drugie miejsce przypadło w udziale Marcie Cieślukowskiej, natomiast miejsce trzecie ex aequo zajęły Kamila Buraczewska i Paulina Liszewska.

Kolejnym punktem programu imprezy sportowej był bieg otwarty mężczyzn, w którym metę jako pierwszy przekroczył Artur Ołdyński, drugie miejsce zajął Dariusz Węgiel, zaś trzecie Dawid Sojko. Nagrodę specjalną otrzymał Szymon Podolewski, najmłodszy uczestnik biegu. Bardzo duże emocje wywołał wyścig nordic walking dla pań, którego zwyciężczynią została Aneta Szulińska, drugie miejsce zajęła Jadwiga Lizanowicz, zaś trzecie Ewa Naruszewicz. Nagroda specjalna została przyznana Annie Dziekońskiej i Danucie Gryncewicz, seniorkom wyścigu. Laureaci poszczególnych biegów otrzymali pamiątkowe puchary i medale.

Podczas festynu oczywiście nie mogło zabraknąć zaskakujących i oryginalnych konkurencji sportowych skierowanych do rodzin, które to aktywnie uczestniczyły w zabawie sportowej. Miały one za zadanie m.in. jak najszybciej pokonać trasę w workach, wspólnymi siłami napełnić pojemnik z wodą, pokonując przy tym rozmaite przeszkody, czy też wykonać portret całej swojej rodziny. W rozgrywkach rodzinnych bezkonkurencyjna była rodzina Bernatowiczów, na drugim stopniu podium stanęła rodzina Koloszewskich, trzecie miejsce przypadło w udziale rodzinie Nowaków, czwarte miejsce zajęła rodzina Czerwińskich, piąte rodzina Truchanów, zaś szóste ex aequo rodziny Sojkowskich oraz Przekopów. Laureaci poszczególnych miejsc otrzymali medale oraz nagrody rzeczowe.

Festyn zakończył mecz piłki nożnej, w którym rywalizowały ze sobą drużyny OSP Kowale Oleckie i OSP Sokółki. Po niezwykle zaciętym i obfitującym we zwroty akcji meczu wynikiem 4:3 zwyciężyła drużyna OSP Sokółki.

Uczestnicy przedsięwzięcia, oprócz udziału w biegach ulicznych i rozgrywkach rodzinnych, brali także udział w instruktarzu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzonym przez OSP w Kowalach Oleckich i Sokółkach. Ponadto tego dnia nie mogło zabraknąć pokazu tańca nowoczesnego w wykonaniu młodzieżowych duetów tanecznych, gier oraz zabaw zręcznościowych, a także stoiska, na którym wolontariusze ze Świetlicy Środowiskowej w Kowalach Oleckich malowali twarze uczestnikom festynu rodzinnego.