Bez kategorii

Festiwal Kulinarny w Kowalach Oleckich


W niedzielę, 15 sierpnia 2021 roku w Kowalach Oleckich w powiecie oleckim odbędzie się międzynarodowe wydarzenie kulturalne pt. „Festiwal Kulinarny. Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”, które zostanie połączone z konkursem na najlepsze danie pogranicza polsko-litewskiego. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminę Kowale Oleckie we współpracy z Centrum Kultury w Kybartai na Litwie. Wydarzenie kulturalne ma na celu popularyzację tradycyjnej kuchni regionalnej pogranicza polsko-litewskiego, wypromowanie tradycyjnych produktów regionalnych, które będą miały szansę stać się wizytówką obszarów, na których działanie jest realizowane. Wśród atrakcji, oprócz konkursu kulinarnego z nagrodami, organizatorzy przewidują: animacje oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, stoiska ze specjałami kuchni regionalnej pogranicza polsko-litewskiego, stoiska z rękodziełem,  występy artystów grających muzykę popularną. Działanie będzie realizowane na placu targowym przy ul. Witosa w Kowalach Oleckich.

Projekt „Połączona kultura – otwarte drzwi, serca i umysły”, w ramach którego zorganizowany zostanie „Festiwal Kulinarny. Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”, realizowany jest w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Programu Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020 przez Gminę Kowale Oleckie oraz Centrum Kultury w Kybartai. Ma on na celu zwiększenie konkurencyjności turystycznej oraz atrakcyjności regionu przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska. Głównym celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru przygranicznego Kybartai-Kowale Oleckie oraz zwiększenie jego zrównoważonego wykorzystania w turystyce.

W ramach projektu po stronie Gminy Kowale Oleckie przewidziana jest realizacja takich działań, jak: modernizacja i odnowienie budynku Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zakup wyposażenia i sprzętu muzycznego do domu kultury i biblioteki, modernizacja i doposażenie kina cyfrowego, organizacja wydarzeń kulturalnych o zasięgu międzynarodowym – warsztatów tańców narodowych, festiwalu kulinarnego „Smaki tradycyjnej kuchni polskiej i litewskiej”, warsztatów malarstwa plenerowego, fotografii oraz tradycyjnego śpiewu ludowego.

Do tej pory realizatorom projektu udało się wyremontować i doposażyć budynek Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, zmodernizować i doposażyć kino cyfrowe, a także przeprowadzić plener malarski oraz fotograficzny z udziałem uczestników z Polski i Litwy.

Wartość projektu w Gminie Kowale Oleckie wynosi 361 488,35 EUR, w tym:

– współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 307 265,09 EUR (85%),

– ze środków własnych Gminy Kowale Oleckie – 54 223,26 EUR (15 %).

Projekt realizowany jest od 01.07.2020 r. do 30.06.2022 r.