Folklor Imprezy

Festiwal Czterech Kultur w Kowalach Oleckich

W sobotę, 4 sierpnia 2012 roku w Kowalach Oleckich odbyła się impreza folklorystyczna pod nazwą „Festiwal Czterech Kultur”, podczas którego wystąpiły zespoły ludowe z Włoch, Turcji, Rumunii oraz z Polski. Celem powyższego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi mieszkańców gminy i uczestników festiwalu na różnorodność kulturową poszczególnych nacji, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji wokalno-obrzędowych oraz tanecznych.

 Jako pierwsze na scenie wystąpiły zespoły z zagranicy, a mianowicie grupa „Koc University Folklore Club” z Turcji, „Viginti Millys” z Włoch oraz „Dor Transilvan” z Rumunii. Wszystkie zespoły zaprezentowały niezwykle barwne i interesujące widowisko, podczas którego przedstawiły charakterystyczne dla swojej kultury tańce, melodie oraz pieśni, dzięki którym mogliśmy bliżej poznać i zrozumieć dorobek kulturowy poszczególnych nacji. Następnie tradycje wokalno-obrzędowe zaprezentowali artyści ludowi z Polski, a mianowicie kapela ludowa „Przeroślaki” z Przerośli, zespoły folklorystyczne „Prząśniczki” oraz „Jarka” z Kowali Oleckich, a także grupa „Znaroku” z Przerośli.

Podczas festiwalu nagrodę za całokształt twórczości otrzymał Józef Sinderewicz, śpiewak ludowy z Monet, który także zgodził się wystąpić przed publicznością. Artysta w czerwcu br. wyśpiewał I nagrodę w kategorii śpiewaków ludowych na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, najważniejszym festiwalu kultury ludowej w Polsce.

„Festiwal Czterech Kultur” został zorganizowany przez Urząd Gminy oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich.