Zajęcia

Ferie z GCK

W dniach od 31 stycznia do 03 lutego 2017 roku Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich realizowało zajęcia artystyczne w ramach ferii zimowych. Głównym założeniem przedsięwzięcia było zapewnienie uczestnikom zajęć możliwości twórczego i kreatywnego spędzenia wolnego czasu, a także zmobilizowanie ich do aktywnego udziału w życiu kulturalnym swojej miejscowości. W ramach ferii zrealizowane zostały następujące zajęcia artystyczne: warsztaty plastyczne, taneczno-muzyczne, wokalne, zajęcia rekreacyjne i świetlicowe. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z zajęć.