Aktualności Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalach Oleckich

#ekologiczneprzedszkolaki

Rozpoczęliśmy VIII edycję spotkań z książką, której tematem będą ekologia, zjawiska przyrody i ochrona środowiska. Zagadnienia te coraz częściej poruszane są nie tylko wśród dzieci i młodzieży, ale zaczyna mówić o nich cały świat. Globalne ocieplenie, zatrute powietrze i wody, skażona gleba, dziura ozonowa, to kwestie, które nie schodzą z ust naukowców, polityków i zwykłych mieszkańców naszej planety. Sami musimy zadbać o to, by ją uchronić przed zniszczeniem. Najlepszym sposobem jest edukacja i to już od najmłodszych lat, bo czym skorupka za młodu nasiąknie…

Dlatego też nasze tegoroczne spotkania będą skupiały się wokół tych ważnych tematów. Pierwszym, którym się zajęliśmy, było powietrze. Dzieci próbowały je zobaczyć, powąchać, a następnie złapać. Udało się je schwytać w foliową torebkę i plastikową butelkę. Zatykając noski i buzie, zgodnie stwierdziły, że bez powietrza nie da się żyć. Bez niego również nie pali się ogień, co przedszkolaki zaobserwowały podczas eksperymentu z zapalonymi świeczkami. Przykryte szklanką zaraz gasły. Po wysłuchaniu wiersza L. J. Kerna „Piotruś i  powietrze”, wspólnie wymienialiśmy inne „prace” powietrza, a więc wytwarzanie energii, gra na instrumentach, pływanie żaglówek po wodzie czy możliwość jeżdżenia na napompowanych oponach.

Na koniec przedszkolaki wykonały papierowe, kolorowe wiatraczki, które kręciły się podczas powrotu do przedszkola. Kolejne spotkanie będzie również o powietrzu, ale już o tym zanieczyszczonym.