GCK Kowale Oleckie

Etymologia nazwy miesięcznika "Gacek" pochodzi od oficjalnej nazwy instytucji kulturalno-oświatowej, jaką jest Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Pierwszy numer miesięcznika powstał w styczniu 2004 roku. Wcześniej o najważniejszych wydarzeniach z życia gminy Kowale Oleckie informował biuletyn "Kowalskie Echo".

W "Gacku" można znaleźć rzeczową relację ze wszystkich ważniejszych uroczystości kulturalnych i wydarzeń z życia gminy.  Ponadto zamieszczane są w nim zapowiedzi imprez kulturalnych oraz terminarz projekcji filmów w kinie "Pionier".

Miesięcznik "Gacek" współpracuje także z innymi periodykami. Artykuły pisane przez osoby współredagujące gazetę pojawiają się także w "Głosie Olecka" oraz "Tygodniku Oleckim". Od lipca 2013 roku do każdego numeru "Gacka" dołączana jest wkładka "Z życia ŚDS". Jest ona efektem współpracy, którą redakcja miesiącznika nawiązała ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Kowalach Oleckich. 

Liczymy na szerokie zainteresowanie naszym miesięcznikiem, współpracę i pomoc w redagowaniu naszego periodyku. Wszelkie materiały proszę kierować na adres Gminnego Centrum Kultury w Kowalach Oleckich, ul. Kościuszki 46, (tel. 87 523 82 21) lub elektronicznie na adres gckkowale@gmail.com.

"Gacek" 2016

Gacek – styczeń 2016

Gacek – luty 2016

Gacek – marzec

Gacek – czerwiec

"Gacek" 2015

Gacek – styczeń 2015

Gacek – luty 2015

Gacek – marzec, kwiecień 2015

Gacek – maj – czerwiec 2015

Gacek – lipiec, sierpień 2015

Gacek – wrzesień 2015

Gacek – październik 2015

Gacek – listopad, grudzień

 

Dodaj komentarz

Bombax Theme designed by itx