GCK Kowale Oleckie

Filia Biblioteczna w Stożnem powstała w styczniu 1968 roku jako Gromadzka Biblioteka Publiczna, a od 1973 roku działa jako Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kowalach Oleckich. Od początku swego istnienia prowadziła ożywioną działalność kulturalną. Odbywały się tu wieczory poezji, pokazy bajek dla dzieci wyświetlane z diaskopu, słuchanie bajek z płyt gramofonowych, konkursy wiedzy społeczno-politycznej. W 1972 roku przy bibliotece powstał Ośrodek Wiedzy Rolniczej, w którym odbywały się szkolenia rolników. Przy bibliotece działał Związek Młodzieży Wiejskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich. Lata dziewięćdziesiąte i późniejsze to okres pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną, a więc lekcje biblioteczne oraz akcje z cyklu „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W 2007 roku do biblioteki trafiły pierwsze komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu. W 2010 roku został przeprowadzony kapitalny remont budynku filii. Zwiększyła się znacznie jej powierzchnia, powstał kącik czytelniczy dla dzieci. Od 1987 roku Filię Biblioteczną w Stożnem prowadzi Marianna Łazarska.

Godziny otwarcia:

wtorek – środa             10:00 – 17:00
czwartek – sobota       13:00 – 20:00

Dodaj komentarz

Bombax Theme designed by itx