GCK Kowale Oleckie

Rusza Szkoła Witrażu!!!

4 października 2017

Projekt  realizowany jest w ramach  Programu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Projekt „Szkłem malowane – Szkoła Witrażu” realizowany jest w ramach  Programu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Działanie ma na celu aktywizację społeczno-kulturalną seniorów (szczególnie mężczyzn), integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, popularyzację niematerialnej spuścizny przodków pośród lokalnej społeczności. Jest on odpowiedzią na marginalizowanie potrzeb społeczno-kulturalnych osób starszych i stereotypowe postrzeganie seniorów. W projekcie biorą udział seniorzy(osoby w wieku 60+), którzy wraz z młodzieżą zgłębiają tajemnicę tworzenia witraży. Projekt obejmie realizację takich działań, jak: zajęcia i warsztaty witrażu, wyjazd studyjny do profesjonalnej pracowni witrażu w celu poznania dobrych praktyk, organizacja licytacji prac na szczytny cel oraz wystawę przestrzenną prac. w ramach prowadzonych działań udało się zrekrutować grupę projektową i przeprowadzić zajęcia organizacyjne. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania i pierwsze efekty pracy, czyli wzory witraży. Działania projektowe będą realizowane do 31.05.2018 roku. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx