GCK Kowale Oleckie

Projekt „Szkłem malowane – Szkoła Witrażu” realizowany jest w ramach Programu „Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Działanie ma na celu aktywizację społeczno-kulturalną seniorów (szczególnie mężczyzn), integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, popularyzację niematerialnej spuścizny przodków pośród lokalnej społeczności. Jest on odpowiedzią na marginalizowanie potrzeb społeczno-kulturalnych osób starszych i stereotypowe postrzeganie seniorów. Do działania zapraszamy seniorów (osoby w wieku 60+), jak i młodzież, by wspólnie zgłębiali tajemnicę tworzenia witraży. Projekt obejmie realizację takich działań, jak: zajęcia i warsztaty witrażu, wyjazd studyjny do profesjonalnej pracowni witrażu w celu poznania dobrych praktyk, organizacja licytacji prac na szczytny cel oraz wystawę przestrzenną prac.Projekt rozpoczyna się 01.09.2017 roku i będzie trwał do 31.05.2018 roku. Zajęcia i warsztaty będą realizowane w specjalnie przystosowanej pracowni wyposażonej w niezbędny sprzęt i materiały w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać w Gminnym Centrum Kultury w Kowalach Oleckich lub pod numerem telefonu 87 523 82 21.

Comments are closed.

Bombax Theme designed by itx