Imprezy Z życia GCK

Moc muzycznych atrakcji i niespodzianek podczas Kowaliady

W niedzielę, 22 czerwca w Kowalach Oleckich po raz kolejny odbyła się Kowaliada, cykliczna impreza promująca gminę Kowale Oleckie w regionie i poza nim. Głównym celem przedsięwzięcia, oprócz promocji gminy, jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa jej mieszkańców oraz popularyzacja zespołów muzycznych i grup tanecznych funkcjonujących przy Gminnym Centrum Kultury.

Tegoroczna Kowaliada podzielona została na dwa bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich swoje taneczne oraz wokalno-instrumentalne umiejętności zaprezentowała młodzież uczęszczająca na zajęcia artystyczne do GCK. Na początku odbył się pokaz tańca nowoczesnego. Występujące podczas imprezy duety i grupy taneczne zaprezentowały skomplikowane układy choreograficzne, opracowane samodzielnie lub przy pomocy instruktorki Joanny Paszkowskiej. Następnie popis wokalno-instrumentalnych umiejętności dały młodzieżowe zespoły muzyczne: Keep Smiling oraz Rules Breakers z Kowali Oleckich, Blind Street i Up in the air z Gołdapi, a także grupa Syndrom z Wieliczek. Na zakończenie występów młodzi muzycy z rąk dyrektora Gminnego Centrum Kultury Karola Czerwińskiego oraz właściciela studia nagrań MJM w Suwałkach Janusza Murawskiego otrzymali płyty, na których znalazły się utwory wykonywane między innymi przez wyżej wymienione zespoły. Nagranie „krążka” było nagrodą specjalną, która przyznana została wszystkim uczestnikom koncertu konkursowego „Rock Kowale – Festiwal Pokoleń”, realizowanego przez Gminne Centrum Kultury w październiku 2013 roku.

Drugi blok programowy poświęcony został występom profesjonalnych zespołów i wykonawców, którzy zapewnili bardzo dobrą zabawę do późnych godzin wieczornych. Na scenie w Kowalach Oleckich zagrali: Banda Suchego Gnata, zespół Alan oraz grupa Pasjon, DJ Cezare i DJ Bercik, a także gwiazda wieczoru – polsko-litewski zespół AGE. Występy wyżej wymienionych artystów i grup poprzedzone zostały wręczeniem certyfikatów dla strażaków z OSP w Kowalach Oleckich i Sokółkach, którzy ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Korzystając z okazji, udzielili oni uczestnikom festynu instruktarzu z zakresu udzielania pomocy m.in. w sytuacji zatrzymania krążenia, zakrztuszenia oraz krwotoku.

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach imprezy, którzy mogli liczyć na takie atrakcje, jak: gry i zabawy z animatorami kultury, malowanie twarzy, rysowanie portretów i wiele innych. Nie mogło oczywiście zabraknąć rozmaitych konkursów z atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi. Ponadto dzieci mogły znakomicie bawić się na specjalnie utworzonym placu zabaw ze zjeżdżalniami, trampoliną oraz gigantyczną dmuchaną kulą.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich przy współpracy z Urzędem Gminy w Kowalach Oleckich.