Aktualności

Młodzi dokumentaliści poznają cztery kroki do SUKCESU!


W dniach 24-25 stycznia 2020 roku młodzież biorąca udział w projekcie „O czym szumi Cisowy Jar? Młodzi dokumentaliści na tropie legend, podań i opowieści niesamowitych o gminie Kowale Oleckie” uczestniczyła w zajęciach z coachem. Uczestnicy podzieleni zostali na dwie grupy, w których określali słabe i mocne strony oraz wykonywali poszczególne działania i zadania. Następnie uczestnicy na nowo zostali podzieleni na zespoły i wykonywali powierzone im działania, współpracując ze sobą w różnych konfiguracjach.

W trakcie realizacji działań uczestnicy musieli zacząć od analizy sytuacji wyjściowej i ustalenia, co i z jakiego powodu ma zostać zmienione. Następnym krokiem było ustalenie, jaki ma być rezultat i po czym rozpoznają, że spełnia on ich oczekiwania. Wreszcie trzecim krokiem było zaplanowanie czynności, które poprowadzą uczestników działania od analizy do rezultatu. Czwartym krokiem było kontrolowanie i korygowanie sposobów i środków, które należało wykorzystać w drodze do korzystnego rozwiązania. Ponadto podczas realizacji działań młodzież poznawała swoje umiejętności interpersonalne oraz wyłoniła spośród siebie liderów grupy. Wyniki warsztatów zaskoczyły młodzież, która nabrała pewności siebie. Będzie to z całą pewnością potrzebne podczas realizacji działań projektowych.

Działania realizowane w ramach projektu: „O czym szumi Cisowy Jar? Młodzi dokumentaliści na tropie legend, podań i opowieści niesamowitych o gminie Kowale Oleckie” współfinansowane są ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Programu „Równać szanse 2019” administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.