Miesiąc: Czerwiec 2018

Noc Kupały w Kowalach Oleckich

W niedzielę, 24 czerwca w Kowalach Oleckich odbyła się impreza plenerowa Noc Kupały, promująca gminę Kowale Oleckie w regionie i poza nim. Głównym celem przedsięwzięcia, oprócz promocji gminy, jest integracja wewnątrz- i międzypokoleniowa jej mieszkańców oraz popularyzacja zespołów muzycznych i…

Koncert zespołu „Pro Musica Antiqua”

W sobotę, 23 czerwca 2018 roku społeczność gminy Kowale Oleckie miała możliwość wysłuchania utworów najwybitniejszych światowych kompozytorów w wykonaniu olsztyńskiego zespołu kameralnego „Pro Musica Antiqua”. Koncert został zorganizowany przy wsparciu Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w ramach zadania „Muzyka europejska w zabytkach…

NCK

Wybrano najciekawsze inicjatywy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich informuje, iż decyzją Komisji Grantowej rozstrzygnięto konkurs grantowy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018. Komisja Grantowa przyznała dofinansowanie 5 projektom na łączną kwotę 23 100,00 zł. Dofinansowanie otrzymały następujące grupy nieformalne i…

Zapraszamy na Noc Kupały

Urząd Gminy Kowale Oleckie oraz Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich zapraszają na imprezę plenerową pn. NOC KUPAŁY, która odbędzie się 24 czerwca 2018 roku na placu targowym przy ul. Witosa w Kowalach Oleckich. Program imprezy:  15:00 – 17:00 –…

Noc Bibliotek w Kowalach Oleckich

W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna po raz pierwszy przystąpiła do tej ogólnopolskiej akcji promującej biblioteki i czytelnictwo. Tegoroczne hasło „RzeczpospoCzyta” nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i dlatego też przygotowane przez bibliotekę zajęcia odwoływały się do tego…

W koszyczku dla babci

Czerwony Kapturek wyrusza do chorej babci i ma do pokonania gęsty las, natomiast Jaś i Małgosia, aby się uratować muszą przechytrzyć Babę Jagę i wydostać się z ciemnego lasu. Te dwie historie, przeczytane podczas spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej w…

Projekt „Twórcze aktywności GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”

Gminne Centrum Kultury w Kowalach Oleckich rozpoczęło realizację projektu „Twórcze aktywności  GCK – cykl wydarzeń kulturalnych w gminie Kowale Oleckie”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania: „Wsparcie…